Posteado por: don Gerardo de Suecia | 03 diciembre 2009

Aprender el español (43)

Anteayer tuve mi amigo Mikel de Bilbao de visita. Fuimos a Malmköping, un pequeño pueblo pintoresco cerca de aquí. Almorzamos en un hotel con un poco de ambiente. Comimos un plato típico sueco, raggmunk med fläsk och lingonsylt (tortillita de patata con carne de cerdo y confitura de arándanon rojos. Hablé español todo el día y estuve muy cansado. Estar sentado con un cuaderno, un lápiz, un diccionario y un ordenador no es muy trabajoso. Hablar un idioma es otra cosa. Hay que tomar decisiones rápido como un rayo; ¿debo usar ser o estar?(la diferencia no hay en sueco); ¿es necesario poner un subjuntivo o basta con el presente? ¡Hombre! Esta noche me acosté sin mecer.

El español es el idioma más popular de ellos que los alumnos pueden elegir como lengua segunda. No tantos quieren estudiar el alemán y el francés. (Inglés es obligatorio).

Dicen que el español es más fácil que los otros dos idiomas. No sé si lo es. Talvez al principio, pero cuando los alumnos tienen que distinguir entre ser y estar, les resultan difícil estudiar el español. Pero de otros modos es fácil. La ortografía es consecuente. Es fácil pronunciar las palabras y tiene dos géneros, como el sueco. El alemán tiene tres y además, las preposiciones antes del substantivo deciden que formas deben tener los géneros. Para un alumno de 12 años la confusión es total. El inglés casi no tiene ortografía consecuente. Hay que aprender la pronunciación de cada palabra….. Bueno, el español no es tan difícil que aprender.

Para regresar a mí día con Mikel dábamos un paseo por el pueblo. Èl que sabe el sueco bastante bien quería perfeccionarse un poco de los nombres de los árboles que crecen en mi país. Yo podía agrandar su conocimientos con por lo menos unos especies, porque él todavía sabía muchos.

Y para terminar este episodio os doy los nombres que sé de los árboles suecos:

piño = tall, abeto = gran, enebro = en, alerce = lärkträd,

abedul = björk (como la cantante de Islanda), arce = lönn, olmo = alm, fresno = ask, alamón temblón = asp, tilo = lind, cerezo aliso = hägg, aliso = al, sauce = sälg, sauce llorón = tårpil, serbal = rönn,

castaña = kastanj y madreselva = kaprifol

In English/En ingles

To learn Spanish (43)

The day before yesterday I had my friend Mikel from Bilbao on visit. We went to Malmköping, a little picturesque place near us. We had lunch on a hotel with some atmosphere. We had a typical Swedish dish, raggmunk (potatoe pancake) with pork and lingonberry jam.
I spoke Spanish all day long and got very tired. To sit with an exercise book, a pen, a dictionary and a computer isn´t so tough. Talking a language is something different. One has to take rapid decisions; should I use ser or estar? (there is no difference in English and Swedish); is it necessary to use the subjunctive or will presence do? O boy! This night I didn´t need rocking.
Spanish is the most popular language of those the pupils can choose as second language. Not so many want to study German or French. (English is compulsory).
They say that Spanish is easier than the other two. I don´t know. Maybe at the beginning, but when the pupils must differ between ser and estar, it gets difficult to study Spanish.
But in other ways it´s easy. The orthography is consequent. It´s easy to pronounce the words and they have two gender
German has got three and moreover, the prepositions before the noun decides which case one should chose for the gender. For a pupil twelve years old confusion is complete. English has almost no consequent orthography. One has to know the pronunciation for every single word… Well, Spanish isn´t so difficult to learn. To return to my day with Mikel we went for a walk through the town. He who knows Swedish rather well wanted to learn the names of the trees that grows in my country.
I could enlarge his knowledge with at least some species, because he already knows many. And to end this episode I give you the names of the Swedish trees I know: pine = tall, spruce = gran, juniper = en, lark = lärkträd, birch = björk, maple = lönn, elm = alm, ash = ask, aspen = asp, lime = lind, bird cherry = hägg, alder = al, sallow = sälg, weeping willow = tårpil, rowan = rönn, chestnut = kastanj, honeysuckle = kaprifol

En sueco/På svenska

Att lära sig spanska (43)

I förrgår hade jag min vän Mikel från Bilbao på besök. Vi åkte till Malmköping, ett litet pittoreskt ställe nära oss. Vi lunchade på ett hotell med lite miljö. Vi åt en typiskt svensk rätt, raggmunk med fläsk och lingonsylt.

Jag pratade spanska hela dagen och blev mycket trött. Att sitta med en skrivbok, en penna, ett lexikon och en dator är inte så jobbigt. Att prata ett språk är något helt annat. Man måste ta blixtsnabba beslut; ska jag använda ser eller estar? (det finns ingen skillnad i svenskan); är det nödvändigt med konjunktiv eller räcker det med presens? Gosse! Den här natten somnade jag ovaggad.

Det sägs att spanska är lättare än de två andra. Jag vet inte det. Kanske i början, men när eleverna måste skilja mellan ser och estar, blir det svårt att läsa spanska. Men på andra sätt är det lätt. Ortografin är konsekvent. Det är lätt att uttala orden och de har två genus. Tyskan har tre och dessutom, prepositionerna framför substantivet bestämmer vilken form/kasus man ska ha på könen. För en elev på 12 år är förvirringen total. Engelskan har nästan ingen konsekvent ortografi. Man måste veta uttalet för varje ord… Tja, spanskan är inte så svår att lära sig. För att gå tillbaka till min dag med Mikel så gick vi en promenad genom samhället. Han som kan svenska ganska bra ville fortbilda sig lite på namnen på de träd som växer i mitt land.

Jag kunde utöka hans kunskaper med åtminstone några arter, för han kunde redan många.

Och för att avsluta den här episoden ger jag er namnen som jag kan på svenska träd:

piño = tall, abeto = gran, enebro = en, alerce = lärkträd,

abedul = björk (som sångerskan från Island), arce = lönn, olmo = alm, fresno = ask, alamón temblón = asp, tilo = lind, cerezo aliso = hägg, aliso = al, sauce = sälg, sauce llorón = tårpil, serbal = rönn,

castaña = kastanj och madreselva = kaprifol

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Categorías

A %d blogueros les gusta esto: