Posteado por: don Gerardo de Suecia | 03 diciembre 2009

Un paseo en Himlinge (75)

Hay un sitio donde nos gusta a pasear a mi mujer y yo. Se llama Himlinge. El paisaje es fascinante, con colinas flacas llenos de enebros grandes y piños con ramas gordas. En el verano el campesino tiene sus vacas allí y como ya sabéis no nos gustan ir entre las vacas. Por esto paseamos allí solo en la primavera y el otoño.

También podemos combinar el paseo con compra de huevos. El campesino vende huevos en una cabaña al lado de la finca. Hoy compramos huevos de pollos, pequeños huevos que cuestan un euro por 30 huevos, es barato, ¿eh?

En la primavera el musgo está cubierto de hierba marrón clara, las ramitas crujen debajo los pies cuando uno va y hay un ruido increíble en el cielo y en los prados. Allí hay; aves. Hay grullas, son los más grandes, sus sonidos parecen a trompetas y son una vista impresionante cuando vuelan sobre mi cabeza. Las grullas son los más bravas de las aves, esperan mucho tiempo hasta que huyan, uno puede venir muy cerca. Otra cosa con los gansos. En una distancia bastante lejos empiezan cachachear y si uno viene más cerca que 100 metros abandonan el campo.

Y así circulan en el cielo mirando hacia abajo a un jubilado demasiado gordo andando entre los enebros y debajo los piños.

Hay un lago, claro, muy cerca. Ahora el hielo lo cubre, pero pronto se abrirá para que los aves puedan nadar, comer y construir nidos en el junco. Unos de los gansos y las grullas, no muchas, se quedan en el lago. Los otros continúan el viaje al norte. Hay cisnes también, dos tipos.

Uno nos llamamos “cisne de canto” y el otro “cisne de bulbo”. (No he encontrado los nombres españoles en el diccionario).

Una vez cuando paseamos allí encontramos a un alce. Estuvimos en una distancia de tres metros o algo así. El alce se asustó y nosotros tuvimos miedo. El alce se fue con un estruendo terrible y el silencio se restablició.

Pero, qué pasa ahora? Viene dos hombres con perros en el prado. Se acercan los gansos que están un poco más lejos. Primero solo miran los gansos. Después retiran un poco para ver adónde van ellos con los perros. Después empiezan a gritar y unos se ponen a aletear. Y finalmente pasa un mar de gansos sobre nosotros en un ruido espantoso.

Los gansos se mueven al lago. Allí se descansan sobre el hielo. Uno comprende porque se los usan para guardar el whisky Ballantine, si vienen ladrones cacachearan y los guardias vienen. Una de nuestras escritoras más famosas es Selma Lagerlöf. Ha escrito El maravilloso viaje de Nils Holgersson un cuento para niños y adultos. Trata de un hijo Nils, que va en la espalda de un ganso, Akka. Ve mucho en su viaje por Suecia.

Si quires ver más sobre Selma hay un enlace aquí:

http://es.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6f

En sueco/På svenska

En promenad i Himlinge (75)
Det finns ett ställe där vi tycker om att promenera min fru och jag. Det heter Himlinge. Landskapet är fascinerande, med flacka kullar fulla av stora enar och tallar med grova grenar. På sommaren har bonden sina kor där och som ni redan vet tycker vi inte om att gå bland kor. Därför promenerar vi där bara på sommaren och hösten. Vi kan också kombinera promenaden med att köpa ägg. Bonden säljer ägg i ett skjul på sidan av lagården. I dag köpte vi kycklingägg, små ägg som kostar tio kronor för 30 ägg, det är väl billigt?
På våren är mossan täckt av ljusbrunt gräs, grenarna krasar  under fötterna när man går och det är ett ljud utan like på himlen och på fälten.

Där finns; fåglar. Det finns tranor, de är störst, deras ljud liknar trumpeters och de är en imponerande syn när de flyger över mitt huvud. Tranorna är de modigaste av fåglarna, de väntar länge innan de flyr, man kan komma mycket nära. Annat är det med gässen. På ganska långt avstånd börjar de att kackla och kommer man närmare än 100 meter flyr de fältet.

Och så flyger de runt på himlen och tittar ner på en för tjock pensionär som går mellan enar och under tallar. Det finns en sjö, förstås, mycket nära. I dag täcks den av is, men snart kommer den att öppna sig, så att fåglarna kan simma, äta och bygga bon i vassen.

Några av gässen och tranorna, inte så många, stannar vid sjön. De andra fortsätter färden mot norr. Det finns svanar också, två sorter. En kallar vi sångsvan och den andra knölsvan. (Jag har inte hittat de spanska namnen i lexikonet).

En gång när vi gick där så mötte vi en älg. Vi var på ett avstånd av tre meter eller nåt sånt. Älgen blev förskräckt och vi blev rädda. Älgen for iväg med ett förskräckligt oväsen och tystnaden återvände.

Men, vad händer nu? Det kommer två karlar med hundar på fältet. De närmar sig gässen som finns lite längre bort. Först tittar gässen bara. Sen drar de sig tillbaka lite för att se vart de med hundarna ska gå. Sen börjar de skrika och några börjar flaxa. Och till slut passerar ett hav av gäss över oss med ett väldigt oljud.
Gässen flyger till sjön. Där vilar de på isen. Man förstår att de använder dem för att vakta Ballantine-whiskyn, om det kommer tjuvar kacklar de och vakterna kommer. En av våra mest berömda författarinnor är Selma Lagerlöf. Hon har skrivit Nils Holgerssons underbara resa en berättelse för barn och vuxna. Den handlar pojken Nils, som åker på ryggen på en gås, Akka. Han får se mycket på sin resa genom Sverige.

Vill du veta mer om Selma finns en länk här:

http://es.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6f

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

Categorías

A %d blogueros les gusta esto: